Đá hộc là những hòn đá có kích cỡ lớn 20-50cm được công ty TNHH Thanh Hóa Stone khai thác tại các mỏ đá Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tình, Vĩnh Phúc... phục vụ cho các cơ sở sản xuất đá base, đá dăm và cung cấp cho các công trình xây dựng kè đê, kè sông hồ, làm móng nhà. Đá hộc có đố cứng cao giúp các công trình bền vững.
#divAdLeft { top:0px!important; left: 0px; position:fixed!important; } #divAdRight { top:0px!important; right: 0px; position:fixed!important; }