Đá dăm được sử dụng nhiều trong ngành xây dựng đổ bê tông, đổ đường, làm khung cứng. Để sản xuất ra đá dăm cần có máy nghiền đá từ những tảng đá, núi đá được khái thác cho vào dây truyển sàng lọc để cho ra những sản phẩm đá dăm 1x2, 1x1, 1x4, 2x4, 4x6... phục vụ mọi nhu cầu. Công ty TNHH Thanh Hóa Stone là đơn vị sản xuất đá dăm cung ứng cho mọi công trình trên cả nước với chất liệu đá tốt giá thành phải chăng.
#divAdLeft { top:0px!important; left: 0px; position:fixed!important; } #divAdRight { top:0px!important; right: 0px; position:fixed!important; }