Đá băm mặt là sản phẩm đá tự nhiên dùng các lưỡi búa theo có răng làm cho bề mặt thô nhám tạo ra sản phẩm đá băm mặt giúp sản phẩm chống trơn
#divAdLeft { top:0px!important; left: 0px; position:fixed!important; } #divAdRight { top:0px!important; right: 0px; position:fixed!important; }